Giới thiệu - Conan tiểu thuyết - Truyền thuyết kho báu ở Koshu
Giới thiệu - Conan tiểu thuyết - Bản giao hưởng của kẻ sát nhân
Xem thêm ...


TĐĐV 147: SỨ TRẠNG CÔ ĐƠN

Thể loại :Thiếu Nhi
Tác giả :NXB Phan Thị
Nhà Xuất Bản :NXB Phan Thị
Kích Thước :14x20cm
Đơn Giá :10,000 VNĐ
Số Lượng Tồn Kho :100 Quyển


Nhận được lệnh đi sứ sang Bắc Quốc, bộ Tứ hăng hái chuẩn bị khăn gói lên kinh. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng “lạ thay” chân thì chẳng thể nào bước ra khỏi cửa… Chuyện chi mà bá hộ Mão, bà Tám và Đồ Kiết dùng đủ mọi cách, ra sức bắt con mình ở nhà cho bằng đư